Exkluzívny predaj - Výhody a nevýhody

20.03.2012 09:42

Vo svete realít existuje množstvo služieb, ktoré pomáhajú predávať nehnuteľnosti a uľahčujú tak život predávajúcim. Medzi takéto služby istotne patrí aj exkluzívny výhradný predaj. Ak neviete o čo sa jedná, tak čítajte ďalej a dozviete sa o tejto možnosti viac.

 

Ako už hovorí názov služby, tak pôjde o predaj nehnuteľnosti exkluzívne (výhradne) cez realitnú kanceláriu. Takýto postup predaja má mnoho výhod.

 

Realitná kancelária Negotiant svojim klientom, ktorí sa rozhodnú využiť možnosť exkluzívneho predaja, automaticky vypracuje prezentáciu danej nehnuteľnosti v podobe virtuálnej prehliadky. Vďaka technológii virtuálnej prehliadky si záujemcovia o nehnuteľnosť môžu prezrieť daný dom, či byt prostredníctvom internetu.

 

To znamená, že na reálnu fyzickú prehliadku prídu po zhliadnutí virtuálnej prehliadky naozaj iba tí ľudia, ktorým sa nehnuteľnosť páči a majú o ňu reálny záujem. Vďaka tomu sa značne zníži počet fyzických prehliadok a predávajúci tak ušetrí čas. Zároveň sa výrazne zvyšuje efektivita reálnej obhliadky.

 

Medzi ďalšie výhody exkluzívneho predaja patrí to, že vlastník dostáva neustále reporty (správu o stave predaja vlastnej nehnuteľnosti) a štatistiky návštev nehnuteľnosti na internete.

 

Pozitívom je aj to, že realitná kancelária v prvom rade inzeruje a propaguje nehnuteľnosti písomne dohodnuté, až následne sa stará o reality, o ktorých vie že sú k dispozícii, ale nemá s majiteľom písomnú zmluvu.

 

Ako už hovorí názov článku, táto služba má aj isté nevýhody. Sem patrí hlavne to, že vlastník musí každého záujemcu o nehnuteľnosť, ktorý sa mu ozve, postúpiť na rokovanie realitnej kancelárii. Tá totiž vlastníka zastupuje vo veci predaja za určitú - dopredu dohodnutú odmenu.

 

Vyspelejšie krajiny sú na tom s exkluzívnym predajom oveľa lepšie, tu sa totiž takmer vždy rieši predaj nehnuteľností výhradne cez určitú RK. To znamená, že aj práca realitných kancelárií je v týchto krajinách viac docenená.

 

Na Slovensku táto služba nemá tradíciu aj vďaka tomu, že v čase boomu sa reality predávali takmer samy a vlastník mal v priebehu 1 – 2 týždňov minimálne 5 záujemcov o kúpu. V takomto prípade by táto služba nemala veľký zmysel.

 

Avšak po nástupe krízy je situácia iná. Záujemcovia o kúpu sa hľadajú veľmi ťažko a trvá to naozaj dlhý čas nájsť vážneho záujemcu. Predávajúci tak vedia oveľa viac doceniť prácu sprostredkovateľa, čo môžeme vidieť aj na zvyšujúcom sa záujme o exkluzívny predaj nehnuteľností na Slovensku.

pridaj priamu reakciu (0x) hlasovať:  -  1 2 3 4 5  +  (0x  [100 %])

naspäť