Realitná pomoc s dokumentáciou

18.06.2013 09:09

Realitná právna pomocUrčite ste to už zažili. A ak ešte nie, istotne to aspoň poznáte alebo to na vás ešte len čaká prípadne to práve zažívate a radi by ste sa toho čo najskôr zbavili... Reč je o všetkých dokladov, potvrdeniach, zmluvách a katastrálnych konaniach, ktoré sú spojené s nehnuteľnosťami.

Zrušenie katastrálnych úradov

12.04.2013 20:33

Zrušenie katastrálnych úradovNa základe zákona č. 345/2012 z 18. októbra 2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k zrušeniu viacerých úradov od 01.01.2013 a to aj katastrálnych úradov, ktorých kompetencie prevzali správy katastra.

Zákon o energetickom certifikáte pri prevode nehnuteľnosti

04.01.2013 08:15

Zákon o energetickom certifikáte pri prevode nehnuteľnostíOd 1. januára 2013 vstúpil do účinnosti zákon č. 300/2012, ktorý novelizoval pôvodný zákon č. 555/2005 Z.z. Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje aj nasledovné povinnosti pri predaji alebo prenajatí nehnuteľnosti:

Daň z predaja nehnuteľnosti

28.09.2011 09:34

Daň z predaja nehnuteľnostíDaň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti je povinný platiť každý občan a podnikateľský subjekt vlastniaci pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v prípade predaja nehnuteľnosti tretej osobe.

Zmena katastrálneho zákona - výber listu vlastníctva s plombou

31.05.2010 06:53

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Nadobudnutie alebo predaj nehnuteľnosti treba oznámiť

12.05.2010 21:38

Stali ste sa hrdým majiteľom bytu, domu či pozemku? Musíte to do tridsiatich dní oznámiť na mestskom či obecnom úrade v tom katastri, kde sa nehnuteľnosť nachádza. A je jedno, či ste ju kúpili, zdedili, vydražili nehnuteľalebo vám ju niekto daroval. „Predávajúci si ešte niekedy myslia, že predajom nehnuteľností sa pre nich skončili i daňové povinnosti.

V katastri sa upratuje

31.03.2010 14:33

Hoci kríza poznačila realitný trh, na katastri to zatiaľ až tak veľmi nepocítili. Podaní ubudlo len symbolicky. Bezplatný prístup k údajom cez internet totiž naštartoval veľké upratovanie a vlastníci namiesto nových obchodov robia poriadok v listoch vlastníctva. O zmenách na katastri hovoríme so Štefanom Moyzesom, predsedom Úradu geodézie, kartografie a katastra.

Zmeny katastrálneho zákona od 01.09.2009

31.03.2010 14:27

Zmeny katastrálneho zákona s účinnosťou od 1. septembra 2009.

Zápis vlastníctva v katastri sa zrýchli

31.03.2010 14:24

Zápis vlastníctva bytov či domov do katastra nehnuteľností sa od septembra zrejme zrýchli. [ČTK | 24. júna 2009 14:42]

Služby katastra nehnuteľností budú viac elektronické

31.03.2010 14:21

BRATISLAVA. Služby slovenského katastra nehnuteľností budú viac elektronické. Ako ďalej vyplýva z poslaneckého návrhu zákona o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, ktorý v stredu na zasadnutí výboru parlamentu pre financie, rozpočet a menu uviedol poslanec NR SR Ján Slabý (SNS), navrhovaná novela katastrálneho zákona vytvára základné legislatívne podmienky na elektronizáciu katastrálnych služieb. [streda 28.01.2009 / SME]

Pri predaji nehnuteľností si strážte daň

31.03.2010 14:20

Daňou sú postihnutí tí, čo nemali v byte či v dome trvalý pobyt dva roky alebo ho aspoň päť rokov nevlastnili. Podmienky minimálne päťročného vlastníctva alebo dvojročného trvalého pobytu nemusia vlastníci nehnuteľností pri predaji dodržať súčasne. [sobota 25.08.2007 / SME]

11 záznamov
       1  1/1