Nové Bratislavské Centrum - dopredaj posledných bytov

   
 
Projekt Nové Bratislavské Centrum

Projekt Nové Bratislavské Centrum

Projekt Nové Bratislavské Centrum

Projekt Nové Bratislavské Centrum

Projekt Nové Bratislavské Centrum

Projekt Nové Bratislavské Centrum

Projekt Nové Bratislavské Centrum

Projekt Nové Bratislavské Centrum

Nové Bratislavské Centrum - posledných 6 bytov

Projekt Nové Bratislavské Centrum sa nachádza v lokalite Dlhých Dielov v mestskej časti Karlova Ves na Kresánkovej ulici. Má dobrý dopravný prístup od Devínskej cesty ako aj od Majerníkovej ulice. Projekt Nové Bratislavské Centrum pozostáva z piatich častí, ktoré sú vzájomne stavebne i funkčne prepojené. V každom z objektov sa nachádzajú byty, komerčné priestory, ako i garážové státia. Na projekt je vydané územné rozhodnutie a aj stavebné povolenie. Termíny dokončenia jednotlivých častí projektu sú špecifikované v časovom harmonograme výstavby.

Lokalita

Dlhé Diely, ako súčasť mestskej časti Karlova Ves, sú v súčasnej dobe jednou z atraktívnejších bratislavských častí, keď sa po období výstavby panelového sídliska v osemdesiatych rokoch minulého storočia začal jej prerod výstavbou rezidenčných a polyfunkčných objektov po roku 2001. Táto skutočnosť mimo dotvorenia mestotvorného charakteru zlepšila i možnosti občianskej vybavenosti o obchody, reštaurácie a ostatné služby. Lokalita zároveň poskytuje bezprostredný kontakt s prírodou. Vďaku situovaniu do kopcovitého terénu disponujú Dlhé Diely výhľadom na Bratislavský hrad, Dunaj, či okolie.

 

Z hľadiska dopravného napojenia je možný jednoduchý prístup z Devínskej cesty.

 

Kombinácia relatívnej blízkosti k centru Bratislavy, pokojného prostredia, kontaktu s prírodou, dobrou občianskou vybavenosťou, vrátane materských a základných škôl, tak dáva tejto lokalite predpoklad vytvárajúci podmienky veľmi dobrého bývania.

Architektonické riešenie

Projekt súboru polyfunkčných objektov 7A, 7B, 7C, 9 a 10 je umiestnený na území v centre obytného súboru Nového Bratislavského Centra na Dlhých Dieloch.

 

Návrh výstavby koncepčne vychádza z "Aktualizácie koncepcie urbanisticko-architektonickej štúdie NBC Dlhé diely - Karlova Ves z roku 1999". Súbor polyfunkčných domov spĺňa niekoľko dôležitých funkcií, a to: vytvorenie dostatočnej kapacity bytov v rôznych veľkostných kategóriách, dotvorenie námestia v pokračovaní pešej zóny z Kresánkovej ulice a doplnenie centra obytnej zóny vhodnými priestormi pre umiestnenie služieb, prípadne inej občianskej vybavenosti v parteri domov.

 

Koncepcia riešenia uvažuje s nosnou železobetónovou skeletovou konštrukciou s výplňovým tehlovým murivom, čo v istej miere umožnilo variabilnosť vo veľkosti a usporiadaní bytov. Zateplením obvodových stien kontaktnou zateplenou fasádou bolo zamedzené vzniku tepelných mostov. Farebné členenie fasád podporilo zamýšľanú rôznorodosť a členitosť domov. Uvažovaný titanzinok na oplechovaných vystupujúcich konštrukciách a častiach je vhodným doplnkom farebnosti fasád a zjednocujúcim prvkom celej zástavby.

 

Objekty A,B,C majú šesť až osem podlaží, pričom suterén je čiastočne zapustený vo svahu. Vrchné podlažia sú čiastočne ustupujúce. Priestor suterénu sa využil pre garážové státia. Objekt 9,10 má päť podlaží a taktiež disponuje vnútornými garážovými státiami. Spodné podlažia sú obohatené o komerčné priestory, kde nájdete napríklad Tesco Express, lekára, masáže a iné príjemne služby pre Vaše každodenné potreby. Objekty sú vybavené centrálnou kotolňou, pričom každý byt ma vlastnú odovzdávaciu výmenníkovú stanicu.

 

Samotná realizácie projektu bola rozvrhnutá do dvoch etáp na objekty A,B.C a 9,10. V súčasnej dobe je už tento projekt skolaudovaný.

 

Nové Bratislavské centrum ponúka 232 bytových jednotiek, z toho štyri dvojgeneračné byty mezonetového typu. Počet vnýtorných garážových státí v blokoch A,B,C a 9,10 predstavuje 101, garážový dom 55 miest a k dispozícii sú aj vonkajšie parkovacie státia. Plocha komerčných priestorov 740 m2.

Financovanie

Pri podpise rezervačnej zmluvy skladá záujemca o byt zábezpeku - rezervačný poplatok vo výške 7 000 EUR. Zábezpeka je následne po podpise zmluvy o budúcej zmluve odpočítaná z prvej splátky kúpnej ceny bytu. V prípade zmeny štandardu, či dispozičných zmien bytu, je vzniknutý cenový rozdiel splatný do 10 dní od vzájomného odsúhlasenia ceny zmluvnými stranami.

 

 Číslo bytu  Poschodie   Typ bytu   Byt celkom (m2)   Balkón / terasa (m2)  Pivnica  Cena s DPH   Status 
104
1 3 izbový
128,55 10,85 áno 192 941,05 € voľný
105
1 2 izbový 115,66 10,85 nie 176 943,64 € voľný
201
1 2 izbový 104,3 6,75 nie 157 751,44 € voľný
203
1 2 izbový
98,75 13,3 nie 153 485,36 € voľný
204
1 2 izbový 98 13,3 nie 152 380, 00 € voľný
206
1 2 izbový 99,9 6,75 áno 151 266,68 € voľný
 
Nové Bratislavské Centrum Nové Bratislavské Centrum Nové Bratislavské Centrum Nové Bratislavské Centrum Nové Bratislavské Centrum
Nové Bratislavské Centrum Nové Bratislavské Centrum      
 
Pobočka :   Negotiant Group, a.s.
Oľga Jackovičová
vybrať makléra
Región :   Za kasárňou 1, Bratislava - Nové Mesto
Zodpovedný pracovník :   Oľga Jackovičová - vedúca divízie realít
Telefón :   02 212 01 121
Mobil :   0905 685 274
Email :   olga.jackovicova@negotiant.sk
Doména :   http://bratislava.negotreal.sk
Popis :    

-- NEGOTIANT -- - realitná kancelária s dennou on-line ponukou nehnuteľností na nete zaoberajúca sa predajom a prenájmom nehnuteľností... ďalej Vývojom v oblasti informačných systémov, tvorbou WEB-stránok, a iné ... Kontakt: www.negotreal.sk; alebo www.negotiant.sk. **Cena nehnuteľnosti už zahrňuje aj náklady spojené so sprostredkovaním nehnuteľnosti. Ďalšie informácie nájdete v cenníku na našej stránke. www.negotreal.sk**